wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
 
– Adresat: Bara Jacek Kserotechnik Poland, ul. Mysłowicka 78 43-100 Tychy, adres e-mail: biuro@kserotechnik.pl
 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 
 
– Adres konsumenta(-ów)
 
 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
 
– Data
 
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep.kserotechnik.pl.
 
do pobrania tutaj
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl