wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny

FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)
 
Adresat: Bara Jacek Kserotechnik Poland, ul. Mysłowicka 78 43-100 Tychy
Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: ___________________________________________________________________
Adres Klienta: ____________________________________________________________________________________
Nr telefonu Klienta:  _______________________________________________________________________________
Adres e-mail Klienta:  ______________________________________________________________________________
 
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
  • adres pocztowy,
  • adres e-mail.
 
Reklamacja dotyczy:
  • Umowy Sprzedaży z dnia __________ produktu___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
  • Umowy o świadczenie innej Usługi Elektronicznej _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
  • inne:______________________________________________________________________________________
 
 
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ________________
 
 
Opis problemu:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Żądanie reklamacji:
 
  • usunięcie wady Produktu lub Usługi
  • wymiana Produktu na wolny od wad
  • obniżenie ceny Produktu
  • odstąpienie od Umowy

 
Klient przyjmuje do wiadomości, że:
Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 
Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                             Podpis składającego
 
Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep.kserotechnik.pl

do pobrania tutaj
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl